Új helyszínen a Varázsműhely – a Varázspontban

VarázspontÖrömmel adjuk hírül, hogy új helyre költöztünk!

A Varázspont Gyermekfoglalkoztató, Fejlesztő és Művészetpedagógiai Központ 2016. szeptemberében megnyitja kapuit az erzsébetligeti játszótér melletti épületben.

A Varázsműhely 15 év után – elszakadva az Erzsébetligeti Színháztól, – önálló épületben várhatja az érdeklődőket. Végre olyan légkörben és szellemiséggel állhatunk a családok szolgálatára, amiben rendíthetetlenül hiszünk. Régi álmaink és terveink válhatnak ezzel valóra, hiszen a megnövekedett térben a művészetpedagógia mellett fontos szerep juthat a fejlesztő pedagógiának is.

A felújított épületben minden a mi terveink szerint valósulhatott meg, és ennek reményeink szerint Ti is élvezői lesztek, hiszen mindvégig a gyerekek érdekeit tartottuk szem előtt.

A legnagyobb újdonság a VARÁZSVÁR JÁTSZÓHÁZ, amelyben régi hagyományainkhoz híven a gyerekeké a főszerep, akár csak beugrotok egy kis játékra, akár feledhetetlen szülinapot szeretnétek tartani.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN MINDEN KEDVES BARÁTUNKNAK ÉS ISMERŐSÜNKNEK AZ EHHEZ NYÚJTOTT LELKI ÉS ANYAGI TÁMOGATÁST!

Bővebben a Varázspontról: http://www.varazspont.hu/

Varázspont Gyermekfoglalkoztató, Fejlesztő és Művészetpedagógiai Központ
„Ha annak látod, mint ami, az marad örökre, ha többnek látod, mint ami, több lesz belőle!”
Goethe

Varázsműhely Művészeti Alapítvány XVI kerület
Szellemi és pedagógiai háttér

Varázsműhely Művészeti Alapítvány szellemi és pedagógiai háttér XVI kerületA művészet klasszikus értelemben véve médium. Közvetít az ég és föld, külső és belső világok között, emberek között, csatorna a múlt, jelen és jövő között. Érzékenyen reagál egyéni, társadalmi, szociális, vagy kozmikus problémákra. Összeköt különböző utakat, átjáró
különféle gondolkodásmódok között.
A felfedezés és az alkotás vágya az emberiséggel veleszületett késztetés. Nyomot hagyni magunk után emberi lényeg. Egy kisgyermek saját alkotását tekintve – függetlenül az ábrázolás témájától – azt mondja: ez én vagyok.
A művészeti nevelés célja, hogy a művészetnek, mint csatornának oly módon erősítse a használatát a gyermekekben, hogy később tudatos kiaknázói lehessenek saját alkotó erejüknek. Fejlődésük során harmonikus és teljes személyiséggé épülhessenek, akik nem kész válaszokat szeretnének kapni, hanem bátran és nyitottan vágnak neki olyan kalandoknak, ahol nemcsak a válaszokat, hanem esetleg a kérdéseket is nekik kell megtalálni. Ehhez persze „nyitva“ kell hagyni a gyermekeket, a felfedezésre irányuló késztetésüket nem korlátok közé kell szorítani, hanem táplálni kell. A művészet az a nevelési eszköz, amivel egyszerre tudjuk a kisgyerekeket alkotóvá és befogadóvá formálni. Hosszú évtizedek pedagógiai kutatásai és tapasztalatai bizonyítják, hogy a kreatív gondolkodás fejlődését kisgyermek korban a művészeti tevékenységek fejlesztik a leghatékonyabban. Egy megoldásra váró probléma felismerése, a rugalmasság, az eredetiség, a sokoldalú megközelítés, az újrafogalmazás képessége mind a kreatív gondolkodás elemei, melyek nem csupán a felnőtt élet kíhívásainak való megfelésben fontosak, de a harmonikus személyiségfejlődés nélkülözhetetlen lépései is.
A legújabb vizsgálatok mérései egyértelműen igazolták, hogy bár a transzferhatás miatt a művészeti nevelés a kognitív képességekre is pozitív befolyással bír, ám a legkiemelkedőbb fejlődés a szociális kompetenciák terén mutatható ki. (szociális kapcsolatok, csoporton belüli együttműködés, szerepvállalás, státusz, tolerancia, stb.)
A képzeleti tevékenységek aktív fejlődéséhez elengedhetetlen a minket körülvevő világra való rácsodálkozás. Ennek fejlesztéséhez a gyermekeknek minél több tapasztalásra, élményre van szükségük, hogy kompetenssé és ezáltal felelőssé válhassanak saját életük formálásában. Ezt tűzte
ki célul a Varázsműhely Művészeti Alapítvány.

A Varázsműhely Művészeti Gyermekklub 2002. őszétől működik Budapest XVI. kerületében, az Erzsébetligeti Színházban. Egy olyan egyedülálló kulturális műhely ez, mely alkotó művésztanárok vezetésével gyermekek komplex művészeti nevelését végzi nagy sikerrel, ahol az óvodás korosztálytól, a kalandozó kisiskolásokon keresztül, az alkotóvágytól lángoló nagyobbak is választhatnak a programokból. A Művészeti Gyermekklub célja és feladata, hogy az óvodai és az iskolai művészeti, esztétikai nevelést elmélyítse, kiegészítse; a hagyományos oktatási rendszerben kapott ismereteket bővítse, továbbfejlessze.

Óvodai csoportjaink

Varázsműhely Művészeti Alapítvány óvodai csoportjaink XVI kerületAz 5-6 éves korosztály számára heti egy egész napos művészeti nevelés programon való részvételre nyílik lehetőség, mely a fent leírt hatások miatt indirekt iskolaelőkészítő is. A komplexitást a tematikusan végigfutó témák többféle önkifejezési formán keresztüli feldolgozása
biztosítja. A gyerekek a vizualitás mellett egyaránt megismerhetik a zene-, a tánc-, a báb-, a dramatikus művészeteket is, és alkotó folyamat részesei lehetnek ezekben a társművészetekben. A családias légkörben, kiscsoportban végzett munka és a felkészült pedagógusgárda szaktudása
lehetővé teszi, hogy a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás és fejlesztés is kiemelt feladatunk, emellett sokan éppen a szociális éretlenség, illetve gátak miatt keresnek fel minket. A gyermekek egy általuk választott napon járnak heti rendszerességgel hozzánk. A tematikus témákra épülő foglalkozások nagyrésze kompex módon építi be a fent említett művészeti tevékenységeket, illetve forgószínpadszerűen váltják egymást az egyes foglalkozások.
Ennek bevezető szakaszaként működő komplex művészeti játszóházunkban havi egy ill. két alaklommal ismerkedhet a 4 éves korcsoport az alkotó tevékenység rejtelmeivel.
A sokszínű tevékenységeken keresztül az egészséges empátiával rendelkező személyiségeken túl rendkívüli módon fejlődik érzelmi intelligenciájuk, amely már gyermeki kapcsolataikban is jelen van, de természetesen egész életükön keresztül hasznukra válik. A legfrissebb és mára elfogadott kutatások szerint az érzelmi intelligencia fejleszthető, már a prenatális és csecsemő korban átélt események, és különösen a kisgyermekkori élmények befolyásolják.

Iskolai tanodás csoportjaink

Varázsműhely Művészeti Alapítvány iskolai tanodás csoportjaink XVI kerületAz iskolás korosztály szakköri jelleggel választhat tanodai csoportjainkból, ahol heti rendszerességgel mélyülhetnek el az általuk választott művészeti tevékenységben.
Komplex alapozó szakkörük azoknak a kisiskolásoknak szól, akik még nem szeretnének egyet kiválasztani a különféle művészetek közül, így minden tevékenységel találkozhatnak egy hónapon belül.
A 8 – 10 évesek számára kínál önkifejezési formát vizuális-kézműves foglalkozásunk. A tizenévesek már komoly festészeti és grafikai eljárásokkal ismerkednek rajz szakkörünkön.
Néptánc-népijáték csoportjaink a hagyományos népművészet dallam- és mozgáskincsével ismertetik meg a gyerekeket már óvodás kortól. A középiskolások és fiatal felnőttek számára hívtuk életre táncszínházi csoportunkat, ahol ennek a hagyományos mozgásformának a segítségével önálló
színházi előadások születnek.
Bábjátékos csoportunk a bábkészítés és a megelevenítés különféle technikáivak foglalkozik mélyrehatóan.
Kreatív gyermektánc-drámajáték csoportunkban a gyermekek saját mozgásrendszerük elemeinek tudatossá tételén keresztül sajátítják el annak az élményét, hogy testünk milyen sokféle dolog kifejezésére alkalmas. A mozgásimprovizációk felhasználásával a drámajáték módszereivel rendezzük egységes történetekké az egyes részleteket. Az ön- és társismeret, együttműködés leghatékonyabb módszere.

Apróságok birodalma

Varázsműhely Művészeti Alapítvány apróságok birodalma XVI kerületIgyekszünk évről évre igazodni a szülők felmerülő igényeihez, számos foglalkozásunk megteremtéséhez ez adott indíttatást. Az új óvodai nevelést szabályozó törvények miatt sokan kerülnek nehéz helyzetbe. Ezen próbáltunk segíteni idén ősztől induló csoportunkban. Családi napközi jelleggel várjuk azokat a 2 évesnél idősebb gyerekeket, akik már szeretnének kis közösségbe tartozni, ám még nem igénylik, vagy nem megoldott a mindennapos intézményi elhelyezésük. Heti két napon szakképzett pedagógusok segítik a kicsik fejlődését, és szeretetteli gondozását. Védett, biztonságos légkörben segítjük a kisgyermekeket a kreatív gondolkodás
természetes kialakulásában. Nem mesterségesen felgyorsított módon látványos eredményekre és teljesítményekre kényszerítve, hanem a gyermeki létezés minden örömének megélésével szeretnénk a világ csodáit felfedeztetni.
A Manóműhelyben a gyerekek megismerkednek az alapvető eszközök használatával (olló, ragasztó, ecset, zsírkréta, evőeszközök, stb.), kézművestechnikákkal (tépés, nyírás, festés, satírozás, mintázás), és a különféle tecnikák gyakorlása során fejlődik finommotorikájuk valamint személyes vizuális kifejezőkészségük. Beszéd- és zenei készségeik fejlődését Manómuzsika foglalkozás keretein belül fejlesztjük. A mondókákon, dalokon, ritmushangszereken kívül egyszerű bábtechnikákat is alkalmazunk. A gyerekek egyénre szabott mozgásfejlesztését jól bevált módszereinkkel biztosítjuk.

Önálló tanfolyami formában működő foglalkozásaink

Varázsműhely Művészeti Alapítvány önálló tanfolyami formában működő foglalkozások XVI kerületManótarisznya: Mi lapul egy manó tarisznyájában? Sok-sok dal és mondóka, néhány ceruza, színes festék, egy-két báb, hangszerek, csipetnyi humor, állatok, növénykék, zene, tánc és rengeteg játék. A tarisznyából aztán azt húzunk elő, amit csak szeretnénk. És máris indulhat a kaland… Az éppen óvodába került 3 éves korosztály számára szervezett program, ahol még a szülőkkel közösen vesznek részt a gyerekek, de megkezdődhet a komplex művészeti módszerek pedagógiai előkészítése. Beszédkészség és zenei készségek fejlesztése, a közösen tanult alapok elmélyítése. Mozgásos játékok, zenei élmények és vizuális-, kézműves foglalkozások hetente.

Manómuzsika: Zenés játék félévestől három éves korig, érzelmi fejlesztés anya és gyermek közös játékán keresztül. A foglalkozáson olyan hagyományos gyermekjátékokkal ismerkedhetnek a résztvevők, melyek mozgásos tevékenységekre épülnek. A gyerekek ritmushangszereket próbálhatnak ki, mondókákat, énekeket kísérnek velük. Egyszerű körjátékokkal, szabályjátékokkal ismerkedhetnek. Népszerű és eddig még széles körben nem ismert gyermekdalokat tanulhatnak meg, és olyan a zenéhez kötődő érzelmi élményt élhetnek át a gyerekek, mely az emocionális személyiségfejlődésben nélkülözhetetlen. A legfiatalabb korosztállyal való zenei és ritmikai tevékenységek a beszédfejlődésben óriási szerepet játszhatnak, valamint a zenei fogékonyság és zenei készségek megalapozása már ebben az életkorban elkezdhető. Mindeközben a gyerekek persze „csak játszanak”, közös örömben és élményben részesülnek a szülőkkel.

Manótorna: A kerületben hiánypótló módon a korai fejlesztés szenzoros–integrációs módszereinek beépítésével elsősorban a legősibb érzékek, a tapintás- és az egyensúlyérzék ingerlésén keresztül juttatja el a gyereket egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre. Fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, tudatosabbá teszi a tempó, a ritmus és az irányok kontrollját. A finommotorika és szem-kéz koordináció mellett a tér, az irány és a formaészlelést is fejleszti. Segíti hogy kialakuljon a szociális viselkedés, a szabálytudat, a figyelem és az önbizalom. A testséma kialakítása és a mozgáskoordináció fejlesztése mellett a gyerekek elsajátíthatják az együtt átélt mozgás és játék örömét. A relaxációs masszázs fontosságával és technikáival is ismerkedhetnek a szülők.

Okos Tódor Iskolaelőkészítője: Tíz alkalmas program iskolába készülők számára. Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás között évről évre nő a szakadék. Olyan összetett készségcsoportok aktivizálására van szükségük a gyerekeknek, mely célirányos figyelmet, pontos szabálytudatot és megkűzdési technikákat igényelnek tőlük. Mindezek elősegítésére hívtuk életre a foglalkozást. A spirálisan és komplex módon felépített tananyag fő témakörei: Testséma, nagymozgások, mozgáskoordináció, irányok. Figyelem, koncentráció, monotóniatűrés. Finommotorika. Szerialitás, sorozatok. Formafelismerés, formakövetés. Számosság,
összehasonlítás, arányok, ellentétek. Beszéd és ritmus. Önbizalom, magabiztosság, együttműködés. Minden évben nagyszabású színpadi produkció és kiállítás keretében pillanthatnak be az óvodás és iskolás gyermekek szülei abba a munkába, amit év közben a tanítványainkkal együtt végeztünk.

Kapcsolati háló

Varázsműhely Művészeti Alapítvány kapcsolati háló XVI kerületA környező kerületek oktatási intézményeivel együttműködve a kiemelt ünnepkörökhöz kapcsolódóan minden évben tudunk óvodai csoportokat és iskolás osztályokat is fogadni, akik szintén a felsorolt tevékenységekből választhatnak. Évente hozzávetőlegesen 500 gyermek látogat így el hozzánk.
Izgalmas tematikus nyári táboraink vendégei nagyobb részt a hozzánk rendszeresen járó gyerekekből kerülnek ki, de jónéhányan látogatnak rendszeresen minket az egyhetes turnusokban más gyerekek is. Négy héten át tartanak a közös kalandok, amennyiben az időjárás engedi főleg szabad téren, természetközelben.
Tevékenységeink összességét tekintve elmondható, hogy jelenleg heti rendszerességgel 130-140 gyermek látogatja foglalkozásainkat, és további 40-50 alkalmi vendég fordul meg minden hónapban a Varázsműhelyben. Az évek alatt több mint 3500 családdal voltunk kapcsolatban, akik jó része második, harmadik gyermekét is hozzánk hozza.

További információ kérhető:

Mátéfi Erika Igazgató
Telefon: 06 30 305 9294
varazsmuhelyklub@gmail.com
www.varazsmuhelyklub.hu

Hozzászólás beküldése