11 tévhit az (el)válással kapcsolatban 4 tévhit

Dr Náday Judit, a Család ügyvédje XVI kerületJól kitoltam a házastársammal, minimálbérre vagyok bejelentve, és majd úgyis ez alapján állapítja meg a bíróság a tartásdíjat!”

Természetesen a gyermektartásdíjról van szó, és természetesen ez is egy ugyanolyan vaskos tévedés, mint amelyekről már korábban írtam. Aki ebben hisz, annak ugyancsak elkerekedhet a szeme, amikor a bíróság elé kerül

A jelenleg hatályos Családjogi törvény (és a március 15-én hatályba lépő új) szerint a tartásdíj megállapításakor a bíróságnak a különélő szülő jövedelmi és vagyoni helyzetét együtt kell vizsgálnia. Jövedelem minden, amit bérjelleggel, vagy más módon (pl természetben) kap  a tartásdíjra kötelezett. Bérjellegű jövedelem például az éves prémium vagy külföldi kiküldetés esetén a napidíj. Természetbeni juttatás pedig, ha céges autóval járunk, és még a telefonunkat is a cég fizeti (stb. stb).

A vagyoni helyzet körében a bíróság azt vizsgálja, hogy a tartásdíjra kötelezettnek hány ingatlana, autója, mekkora bankbetétje van. Óva intenék itt mindenki attól az ügyeskedéstől, hogy ingatlanát, autóját a nagyira vagy másik gyermekére írassa. Az ilyen szerződést ugyanis fedezet elvonó szerződésnek kell tekinteni, és a bíróság is kötelező jelleggel így veszi figyelembe, azaz figyelmen kívül hagyja.

A minimálbér, mint bejelentett jövedelem azért nem nyerő stratégia, mert a gyermeket nevelő szülőnek módja van arra, hogy bizonyítsa, a másik szülőnek a bejelentettnél jóval több bevétele van. Ezt nem is olyan nehéz feladat, mint amilyennek első pillantásra látszik. Legtöbbször elegendő végigbogarászni a jövedelmeit eltitkolni szándékozó szülő kiadásait: közüzemi- és bérleti díjait, havi benzinköltségét, autójának biztosítási díjait. Meg kell nézni, hová jár nyaralni, hányszor étkezik étteremben. Az így nyert információkból pillanatok alatt kikerekedik, hogy az illető sokkal többet költ, mint amennyi állítólagos munkabére. És ha nem a saját autójával jár, akkor – mint említettem – a fenti biztosítási és benzinköltség természetbeni juttatásként veendő számításba. Az itt vázolt röpke vizsgálat megejtése után a bíróság becsléssel állapítja meg, hogy mennyi lehet a különélő szülő jövedelme.

És jó, ha tudjuk, hogy ha a fenti kis körbeszaglászás nem lenne elegendő, a bíróságnak arra is módja van,  hogy megvizsgálja egy cég vagy egyéni vállalkozó könyvelését megállapítandó, hogy mely számlák szólnak magánkiadásokról. Szerintem ez már annyira kellemetlen, hogy nem érdemes idáig eljutni.

A jómódú férj (vagy feleség) jövedelme megcsapolásának azonban van egy határa.

És ez a gyermek szükséglete. Nem kérhetünk több tartásdíjat, mint amennyire a gyermeknek szüksége van. És – ezt bizonyára sokan sajnálkozva veszik tudomásul –  az exünknek nem kötelessége ugyanazt a jólétet biztosítani a házasság vagy élettársi kapcsolat megszakadása után, mint amilyen jólétet az együttélés idején élvezett a gyermek.

Végül – csak hogy ne örvendjünk annyira a jó hírnek – a bejelentett minimálbérnek mégiscsak van egy korlátozó szerepe. Mégpedig a végrehajtás során. Ha a volt házastárs,  élettárs nem akarja fizetni a  bírósági határozatban számára kirótt tartásdíjat, akkor végrehajtást kell indítani. A végrehajtási eljárás során sajnos csak a bejelentett bér 50 %-ig lehet levonást teljesíteni. A levonás után fennmaradó hátralékot más módon kell megpróbálni behajtani, pl. ingó vagy ingatlan foglalás útján.

Budapest 2014. március 2.

3 tévhit: http://bp16.babamama.info/16-kerulet/11-tevhit-az-elvalassal-kapcsolatban-3-tevhit-a-kapcsolattartasrol/

Hozzászólás beküldése